הערה חשובה:
ברוב הערים הממוקמים Australian Central Daylight Time/ACDT אזור כרגע לצפות שעון הקיץ.
לכן, ברוב הערים שם משתמש Australian Central Standard Time/ACST

דוגמה מיקום: Adelaide
האם להשתמש בסרגל החיפוש למעלה כדי לחפש את העיר על ידי ולא על ידי אזור הזמן.