הערה חשובה:
ברוב הערים הממוקמים באזור Atlantic Daylight Time/ADT לצפות שעון הקיץ במהלך הקיץ.
לכן, ברוב הערים שם משתמש Atlantic Standard Time/AST

דוגמה מיקום: Hamilton
האם להשתמש בסרגל החיפוש למעלה כדי לחפש את העיר על ידי ולא על ידי אזור הזמן.