הערה חשובה:
ברוב הערים הממוקמים באזור Australian Eastern Daylight Time/AEDT לצפות שעון הקיץ במהלך הקיץ.
לכן, ברוב הערים שם משתמש Australian Eastern Standard Time/AEST

דוגמה מיקום: Sydney
האם להשתמש בסרגל החיפוש למעלה כדי לחפש את העיר על ידי ולא על ידי אזור הזמן.