הערה חשובה:
ברוב הערים הממוקמים באזור Alaska Daylight Time/AKDT לצפות שעון הקיץ במהלך הקיץ.
לכן, ברוב הערים שם משתמש Alaska Standard Time/AKST

דוגמה מיקום: Anchorage
האם להשתמש בסרגל החיפוש למעלה כדי לחפש את העיר על ידי ולא על ידי אזור הזמן.