Ballarat שעון הקיץ ב

זמן יקום מתואם (UTC)
שעון קיץ
הפרש אזור זמן נוכחי
קיצור אזור זמן
UTC/GMT +10 שעות
+1 שעות
UTC/GMT +11 שעות
שעון קיץ החל בשעתיום א׳ 01 אוק 2017, 2:00 לפנה״צ, השעה תועבר קדימה ל3:00 לפנה״צ

שעון קיץ מסתיים בשעת יום א׳ 01 אפר 2018, 3:00 לפנה״צ, השעה תועבר אחורה ל2:00 לפנה״צ