הערה חשובה:
ברוב הערים הממוקמים באזור Australian Western Standard Time/AWST לצפות שעון הקיץ במהלך הקיץ.
לכן, ברוב הערים שם משתמש /

דוגמה מיקום:
האם להשתמש בסרגל החיפוש למעלה כדי לחפש את העיר על ידי ולא על ידי אזור הזמן.