הערה חשובה:
ברוב הערים הממוקמים באזור Azores Summer Time/AZOST לצפות שעון הקיץ במהלך הקיץ.
לכן, ברוב הערים שם משתמש Azores Time/AZOT

דוגמה מיקום: Ponta Delgada
האם להשתמש בסרגל החיפוש למעלה כדי לחפש את העיר על ידי ולא על ידי אזור הזמן.