הערה חשובה:
ברוב הערים הממוקמים באזור Azerbaijan Summer Time/AZST לצפות שעון הקיץ במהלך הקיץ.
לכן, ברוב הערים שם משתמש Azerbaijan Time/AZT

דוגמה מיקום: Baku
האם להשתמש בסרגל החיפוש למעלה כדי לחפש את העיר על ידי ולא על ידי אזור הזמן.