הערה חשובה:
ברוב הערים הממוקמים באזור Central Daylight Time/CDT לצפות שעון הקיץ במהלך הקיץ.
לכן, ברוב הערים שם משתמש Central Standard Time/CST

דוגמה מיקום: Houston
האם להשתמש בסרגל החיפוש למעלה כדי לחפש את העיר על ידי ולא על ידי אזור הזמן.