הערה חשובה:
ברוב הערים הממוקמים באזור Central European Summer Time/CEST לצפות שעון הקיץ במהלך הקיץ.
לכן, ברוב הערים שם משתמש Central European Time/CET

דוגמה מיקום: Paris
האם להשתמש בסרגל החיפוש למעלה כדי לחפש את העיר על ידי ולא על ידי אזור הזמן.