הערה חשובה:
ברוב הערים הממוקמים באזור Chatham Island Daylight Time/CHADT לצפות שעון הקיץ במהלך הקיץ.
לכן, ברוב הערים שם משתמש Chatham Island Standard Time/CHAST

דוגמה מיקום: Waitangi
האם להשתמש בסרגל החיפוש למעלה כדי לחפש את העיר על ידי ולא על ידי אזור הזמן.