הערה חשובה:
ברוב הערים הממוקמים באזור Eastern Daylight Time/EDT לצפות שעון הקיץ במהלך הקיץ.
לכן, ברוב הערים שם משתמש Eastern Standard Time/EST

דוגמה מיקום: New York
האם להשתמש בסרגל החיפוש למעלה כדי לחפש את העיר על ידי ולא על ידי אזור הזמן.