הערה חשובה:
ברוב הערים הממוקמים East Greenland Time/EGT אזור כרגע לצפות שעון הקיץ.
לכן, ברוב הערים שם משתמש East Greenland Summer Time/EGST

דוגמה מיקום:
האם להשתמש בסרגל החיפוש למעלה כדי לחפש את העיר על ידי ולא על ידי אזור הזמן.