הערה חשובה:
ברוב הערים הממוקמים Hawaii-Aleutian Daylight Time/HADT אזור כרגע לצפות שעון הקיץ.
לכן, ברוב הערים שם משתמש /

דוגמה מיקום:
האם להשתמש בסרגל החיפוש למעלה כדי לחפש את העיר על ידי ולא על ידי אזור הזמן.