הערה חשובה:
ברוב הערים הממוקמים New Zealand Standard Time/NZST אזור כרגע לצפות שעון הקיץ.
לכן, ברוב הערים שם משתמש New Zealand Daylight Time/NZDT

דוגמה מיקום: Auckland
האם להשתמש בסרגל החיפוש למעלה כדי לחפש את העיר על ידי ולא על ידי אזור הזמן.