הערה חשובה:
ברוב הערים הממוקמים באזור Pacific Daylight Time/PDT לצפות שעון הקיץ במהלך הקיץ.
לכן, ברוב הערים שם משתמש Pacific Standard Time/PST

דוגמה מיקום: San Francisco
האם להשתמש בסרגל החיפוש למעלה כדי לחפש את העיר על ידי ולא על ידי אזור הזמן.