הערה חשובה:
ברוב הערים הממוקמים Pierre and Miquelon Standard Time/PMST אזור כרגע לצפות שעון הקיץ.
לכן, ברוב הערים שם משתמש Pierre And Miquelon Daylight Time/PMDT

דוגמה מיקום: Saint-pierre
האם להשתמש בסרגל החיפוש למעלה כדי לחפש את העיר על ידי ולא על ידי אזור הזמן.