פורטוגל שעון הקיץ ב

זמן יקום מתואם (UTC)
שעון קיץ
הפרש אזור זמן נוכחי
קיצור אזור זמן
אין הפרש UTC/GMT
+1 שעות
UTC/GMT +1 שעות
שעון קיץ החל בשעתיום א׳ 26 מרץ 2017, 1:00 לפנה״צ, השעה תועבר קדימה ל2:00 לפנה״צ

שעון קיץ מסתיים בשעת יום א׳ 29 אוק 2017, 2:00 לפנה״צ, השעה תועבר אחורה ל1:00 לפנה״צ