הערה חשובה:
ברוב הערים הממוקמים באזור Paraguay Summer Time/PYST לצפות שעון הקיץ במהלך הקיץ.
לכן, ברוב הערים שם משתמש Paraguay Time/PYT

דוגמה מיקום: Asunción
האם להשתמש בסרגל החיפוש למעלה כדי לחפש את העיר על ידי ולא על ידי אזור הזמן.