הערה חשובה:
ברוב הערים הממוקמים Ulaanbaatar Time/ULAT אזור כרגע לצפות שעון הקיץ.
לכן, ברוב הערים שם משתמש /

דוגמה מיקום:
האם להשתמש בסרגל החיפוש למעלה כדי לחפש את העיר על ידי ולא על ידי אזור הזמן.