הערה חשובה:
ברוב הערים הממוקמים באזור Uruguay Summer Time/UYST לצפות שעון הקיץ במהלך הקיץ.
לכן, ברוב הערים שם משתמש Uruguay Time/UYT

דוגמה מיקום: Montevideo
האם להשתמש בסרגל החיפוש למעלה כדי לחפש את העיר על ידי ולא על ידי אזור הזמן.