הערה חשובה:
ברוב הערים הממוקמים באזור West Greenland Summer Time/WGST לצפות שעון הקיץ במהלך הקיץ.
לכן, ברוב הערים שם משתמש West Greenland Time/WGT

דוגמה מיקום: Nuuk
האם להשתמש בסרגל החיפוש למעלה כדי לחפש את העיר על ידי ולא על ידי אזור הזמן.