הערה חשובה:
ברוב הערים הממוקמים West Greenland Time/WGT אזור כרגע לצפות שעון הקיץ.
לכן, ברוב הערים שם משתמש West Greenland Summer Time/WGST

דוגמה מיקום: Nuuk
האם להשתמש בסרגל החיפוש למעלה כדי לחפש את העיר על ידי ולא על ידי אזור הזמן.