הערה חשובה:
ברוב הערים הממוקמים Chatham Island Standard Time/CHAST אזור כרגע לצפות שעון הקיץ.
לכן, ברוב הערים שם משתמש Chatham Island Daylight Time/CHADT

דוגמה מיקום: Waitangi
האם להשתמש בסרגל החיפוש למעלה כדי לחפש את העיר על ידי ולא על ידי אזור הזמן.

אזורי זמן מבוקשים

אזורי זמן הגדולים במדינה