הערה חשובה:
ברוב הערים הממוקמים באזור Eastern Greenland Summer Time/EGST לצפות שעון הקיץ במהלך הקיץ.
לכן, ברוב הערים שם משתמש East Greenland Time/EGT

דוגמה מיקום:
האם להשתמש בסרגל החיפוש למעלה כדי לחפש את העיר על ידי ולא על ידי אזור הזמן.

אזורי זמן מבוקשים

אזורי זמן הגדולים במדינה