הערה חשובה:
ברוב הערים הממוקמים Eastern Standard Time/EST אזור כרגע לצפות שעון הקיץ.
לכן, ברוב הערים שם משתמש Eastern Daylight Time/EDT

דוגמה מיקום: New York
האם להשתמש בסרגל החיפוש למעלה כדי לחפש את העיר על ידי ולא על ידי אזור הזמן.

אזורי זמן מבוקשים

אזורי זמן הגדולים במדינה