הערה חשובה:
ברוב הערים הממוקמים באזור Iran Daylight Time/IRDT לצפות שעון הקיץ במהלך הקיץ.
לכן, ברוב הערים שם משתמש Iran Standard Time/IRST

דוגמה מיקום: Tehrān
האם להשתמש בסרגל החיפוש למעלה כדי לחפש את העיר על ידי ולא על ידי אזור הזמן.

אזורי זמן מבוקשים

אזורי זמן הגדולים במדינה