הערה חשובה:
ברוב הערים הממוקמים Lord Howe Standard Time/LHST אזור כרגע לצפות שעון הקיץ.
לכן, ברוב הערים שם משתמש /

דוגמה מיקום:
האם להשתמש בסרגל החיפוש למעלה כדי לחפש את העיר על ידי ולא על ידי אזור הזמן.

אזורי זמן מבוקשים

אזורי זמן הגדולים במדינה